วิธีการสั่งซื้อสินค้าจากทางร้านสามารถทำการสั่งซื้อได้โดย

1.  แจ้งรายการสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ  (รหัสสินค้า ขนาด และ จำนวน) ผ่านทางช่องทางที่ท่านสะดวกดังนี้

Tel  :  081-999-4352

Line  :  Somwang.Tri

E-Mail  :  thainatostrap@gmail.com

Facebook  :  www.facebook.com/Thai.NatoStrap

*****     ระบบการสั่งซื้อบนหน้า Website ยังไม่สามารถใช้งานได้นะครับ     *****

2.  ทางร้านจะทำการตรวจสอบสถานะรายการสินค้าที่ท่านสั่งซื้อว่ามีสินค้าหรือไม่  (กรณีที่ท่านสั่งสินค้าที่ทางร้านไม่มีขนาดที่ท่านต้องการ หรือ สินค้าหมด)

3.  ทางร้านจะยืนยันการสั่งซื้อของท่าน และแจ้งยอดเงินค่าสินค้าที่ต้องชำระ ผ่านทางช่องทางที่ท่านติดต่อมา

4.  ท่านสามารถโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้าเข้าบัญชีธนาคารของทางร้าน ได้ที่

(1).  Bangkok Bank (ธนาคารกรุงเทพ)

ชื่อบัญชี  :  Somwang Trisiripattanakul (นายสมหวัง ตรีสิริพัฒนกุล)

เลขที่บัญชี  :  232-4-83107-8

(2).  Kasikorn Bank (ธนาคารกสิกรไทย)

ชื่อบัญชี  :  Somwang Trisiripattanakul (นายสมหวัง ตรีสิริพัฒนกุล)

เลขที่บัญชี  :  635-2-36102-8

(3).  SCB (ธนาคารไทยพาณิชย์)

ชื่อบัญชี  :  Somwang Trisiripattanakul (นายสมหวัง ตรีสิริพัฒนกุล)

เลขที่บัญชี  :  402-340191-2

5.  หลังจากทำการโอนเงินชำระค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว โปรดเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้

6.  แจ้งรายละเอียดการโอนเงิน (บัญชีที่โอนเข้า, ยอดโอนและเวลาที่โอน) พร้อมทั้งแจ้งชื่อที่อยู่ของผู้รับสินค้า

7.  ทางร้านจะทำการตรวจสอบการชำระเงินของท่านตามรายละเอียอที่ท่านแจ้งไว้ และทำการจัดส่งสินค้าในวันถัดไป

8.  ทางร้านจะทำการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ให้ท่านในวันถัดไปหลังจากที่ท่านได้โอนเงินชำระค่าสินค้า (ถ้าไม่ตรงกับวันหยุดไปรษณีย์)

9.  เมื่อทำการจัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว ทางร้านจะแจ้งเลขที่ EMS ทางหน้าแจ้งการจัดส่ง

ขอบคุณครับ

Leave a Comment